Vanylven Sogelag

Vanylven Sogelag har til formål å vekkje og nøre opp under interessa for slekt, soge, folkeminne, segner og tradisjonsstoff, og å ta vare på dette ved å få det nedskrive.Samle inn og ta vare på dagbøker, brev og anna av historisk verdi. Ta vare på eldre fotografi og opprette biletarkiv. Sogelaget vil vidareføre bygde­bokarbeidet, og gje ut tidsskriftet Fotefar, og slik skape tilknytning til heim­bygdene.

Bilete frå
sogelaget i Vanylven
Sogelaga i Vanylven