Nemnder

Tidsskriftnemnda:

Leiar: Ole Magne Kvalsvik
Knut Øverberg
Helge Norhagen
Heidi Endal
Guri Dragset Brekke
Åse Myrvoll

I tillegg:
2 medlemmar frå Syvde Sogelag
1 medlem frå Rovde Sogelag
1 medlem frå Åram Sogelag

Fotoregistreringsnemnda:

Leiar: Kjell Berge
Ståle Thunem                                                                                                                                              Idar Rusten
Roger Haugen
Laila Grethe Haugen
Marit Margrete Berget                                                                                                                                Annlaug Stokseth
Kirsti Hoel

Arkivnemnda:

Leiar: Laila Grethe Hauge
Marit Margrete Berget
Helge Nordhagen                                                                                                                                Ove Bøstrand                                                                                                                                              Gunnar P. Strand

Sogelaga i Vanylven