Nemnder

Museumsnemnd:
Sissel Myklebust,
John Myklebust,
Olav Harald Vik,
Hans Riste,
Gustav Landsverk.

Medlemer til skriftnemnd for «Fotefar»:
Olav Severin Opsal,
Asbjørn Lade.

Valnemnd:
1. Mindor Gjerde,
2. Laila Rodt Gjerde.
3. Magnhild Stranden.

JN

Sogelaga i Vanylven