Vedtekter

Laget vart stifta 26. nov. 1965. Det vart då utarbeidd vedtekter, som var uendra fram til 1999:
Vedtekter Syvde Sogelag t.o.m. 1999

Samfunnsforholda endra seg på dei fyrste 35 åra, og vedtektene måtte fornyast. På sogelaget sitt årsmøte 10. mars 2000 vart nye vedtekter fastsette.
Gjeldande vedtekter er lagt ved her i PDF-format. Klikk på lenkja under.

Vedtekter Syvde Sogelag f.o.m. 2000

JN

Sogelaga i Vanylven