Styret

Styremedlemer 2023/24:
Geir Helge Nordal (leiar),
Geir Sandnes (nestleiar),
Magne Berge (kasserar),
Eli Nygård Kjøde,
Gustav Landsverk

Varafolk:
1. Mindor Gjerde,
2. Laila Rodt Gjerde.
3. Magnhild Stranden.

JN

Sogelaga i Vanylven